Jak zwalczać chwasty w ziemniakach?

Pierwszą bronią w walce z chwastami w uprawach ziemniaków jest - kalendarz. Jeśli chcesz skutecznie pozbyć się problemu, musisz zacząć stosować pierwsze środki w trakcie pierwszych dni wegetacji. Warzywo to jest wrażliwe na samym początku, po zwarciu międzyrzędzi łęciny natomiast potrafi już sobie doskonale poradzić z atakami ze strony innych, niepożądanych roślin.
Uprawa ziemniaków - wiadomości

Czy ziemniaki są mocno narażone na chwasty

Zwalczanie chwastów w ziemniakach jest bardzo ważne, ponieważ jeśli dopuści się do ich rozplenienia, musimy liczyć się ze znacznym spadkiem jakości zbiorów. Występuje około 100 typowych rodzajów chwastów, które występują w towarzystwie bulw. Niektóre z nich mają charakter sezonowy, są jednak i takie, które potrafią odradzać się rokrocznie. Taki szkodnik konkuruje z naszymi uprawami w dostępie do wody oraz składników odżywczych, znacznie też większa podatność na patogeny. Chore bulwy są natomiast bardziej narażone na atak małych zwierząt, podatne na uszkodzenia i deformacje. Ciężko później takie plony zebrać.

Typy odchwaszczania

Na chwasty w ziemniakach można zastosować trzy typy działań.

Mechaniczne usuwanie zachwaszczenia

Możliwe jest zastosowanie metod mechanicznych, które znacznie ograniczają rozprzestrzenianie w pierwszej fazie. Opierają się na stosowaniu obsypnika, bron oraz pielnika na granicach rzędów. Metodologia taka jest najskuteczniejsza, kiedy stosujesz się do terminów i dopisuje Ci pogoda. Nie jest jednak polecane, żebyś ograniczał się jedynie do tej metody, głównie z powodu możliwości doprowadzenia do deformacji bulw i ich zzielenienia.

Metoda mechaniczno-chemiczna

Jest to najczęściej praktykowany sposób ochrony roślin. We wczesnej fazie wzrostu stosuje się wyżej wymienione metody. Kiedy moment przed tym warzywa zaczynają wschodzić, zaczyna się rozpylać preparaty na chwasty w ziemniakach. Używany do tego celu jest głównie herbicyd. W metodzie tej można liczyć na największe i najlepsze jakościowo plony.

Stosowanie jedynie metody chemicznej

Dochodzimy do metody, która może być dla Ciebie najprostsza do wdrożenia. Zanim jednak się rozpocznie takie zwalczanie chwastów w ziemniakach, trzeba dobrze rozeznać się, jakiego są rodzaju. Warunkiem skuteczności jest wilgotność gleby. Po rozpyleniu substancja chemiczna jest pobierana przez korzenie rośliny. Należy jednak uważać, gdyż niektóre odmiany ziemniaków są bardzo wrażliwe i podczas procesu odchwaszczania można zniszczyć przyszłe plony. W razie wątpliwości, jaką metodę wybrać bądź jaki preparat będzie najlepszy do Twoich upraw najlepiej skontaktować się z producentem i ograniczyć się to tępienia gatunków chwastów, które realnie występują w Twoich uprawach.